UAB ”Verslo pagreitis”
Adresas: Kauno g. 1a, 418, 419 kab.
Vilnius, Lietuva
El. paštas:
info@verslopagreitis.lt
Telefonai: (+370) 52162056,
(+370) 606 09177, (+370) 52163169
Faksas: (+370) 52163169

Naujienos Apie mus Paslaugos Patirtis Kontaktai
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĖS PASAS
 

           UAB "Verslo pagreitis" specialistai pildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą visų veiklos rūšių įmonėms. Mūsų kompanijai atlikus profesinį rizikos vertinimą Jūsų įmonėje, pasą užpildysime NEMOKAMAI

          Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą pildo visos įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau - įmonės) pagal profesinės rizikos vertinimo ir nustatymo įmonėje duomenis. Paso pildymas turi būti atliekamas taip, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.A1-1588//V-611 patvirtintoje ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĖS PASO PILDYMO TVARKOJE.

          Įmonės, vadovaudamosi Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipine forma ir jos lentelėmis, pasirengia Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso (toliau - Pasas) formą.

           Įmonės pasirengtas Pasas pildomas:     
  1. įmonei pradėjus veiklą ir įvertinus profesinę riziką;

  2. atlikus kartotinį profesinės rizikos vertinimą įmonės iniciatyva ar darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais nustatytu profesinės rizikos vertinimo periodiškumu. Atlikus kartotinį profesinės rizikos vertinimą, ankstesnis užpildytas pasas ir jo duomenys turi būti išsaugomi.

       Pasas papildomas (tikslinamas), išsaugant anksčiau užpildytas atitinkamas Paso lenteles, kai atliekamas profesinės rizikos vertinimas:

  1. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais nustatytu atskirų profesinės rizikos veiksnių vertinimo periodiškumu;

  2. įsigaliojus naujiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, nustatantiems griežtesnius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

  3. pakeitus technologinį procesą ar pradėjus naudoti naujas chemines medžiagas ir preparatus, iš jų kancerogenus ir mutagenus, biologines medžiagas;

  4. pradėjus naudoti kolektyvines saugos priemones ar atlikus tokių saugos priemonių modernizavimą;

  5. įmonėje įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurį ištyrus buvo nustatyta, kad profesinės rizikos veiksnys, dėl kurio jis įvyko, galėjo būti sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo priežastis arba darbuotojui įtarus profesinį susirgimą ar nustačius profesinę ligą;

  6. valstybiniam darbo inspektoriui įmonėje nustačius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įpareigojus darbdavį nustatytu laiku atlikti profesinės rizikos vertinimą;

  7. įgyvendinus prevencines profesinės rizikos šalinimo ir / ar mažinimo priemones.

      Pasas gali būti pildomas ir tikslinamas kompiuterinėse laikmenose, tačiau kiekvienų metų vasario 15 dienai įmonėje turi būti parengtas spausdintas paso variantas.